〉 BAZINĖS KET TECHNIKOS

 1. Kognityvinės ir elgesio terapijos modelis, skirtas paaškinti, kas yra kognityvinė ir elgesio terapija, kaip ji taikoma ir kaip siekiama pokyčio.
 2. Sokrato klausimai, padedantys daryti įžvalgas apie savo mąstymą, įsitikinimus, elgesį bei motyvuojantys keistis.
 3. Vizualinė analoginė skalė “Termometras”, skirta įsivertinti emocijos stiprumą. Taip pat tinka įsivertinti, kiek stipriai tikima vienu ar kitu įsitikinimu.

〉 COVID-19

 1. Rekomendacijos Covid-19 protrūkio sukelto streso valdymui ir emocinės būklės gerinimui.
 2. Rekomendacijos paaugliams apie pagalbos sau būdus susiduriant pandemijos sukeltu nerimu.
 3. Informacinis leidinys paaugliams ir šeimoms apie veiklas, leidžiant laiką namuose karantino metu.
 4. Psichologinės rekomendacijos dirbantiems namuose ir auginantiems vaikus.

〉 DĖKINGUMAS

Praktika, padedanti įsisąmoninti ir jausti daugiau dėkingumo kasdieniniame gyvenime.


〉 DIENOTVARKĖS

 1. Darbo ir poilsio dienotvarkė. Dienotvarkė padeda planuoti darbo ir poilsio režimus, pasirūpinti savo baziniais poreikiais. Darbalapis sudaro galimybę fiksuoti kylančias mintis, klausimus ir priminimus.
 2. Dienotvarkės planavimas esant prastai savijautai. Dienotvarkė padeda planuoti ir reguliuoti dienos veiklą, esant blogai savijautai. Darbalapio pagalba galima sugrupuoti dienos darbus pagal jų sunkumo pobūdį. Dienotvarkė gali padidinti asmens veiklos produktyvumą ir motyvaciją veikti.
 3. Įprastos dienotvarkės planavimas. Dienotvarkė padeda planuoti dienos veiklą, suskirsčius jos darbus pagal svarbą ir atlikimo galimybes. Asmuo gali fiksuoti, kas padidina jo energiją veikti, ir ko galėtų atsisakyti tą dieną.

〉 ĮVAIRI PSICHOEDUKACIJA

 1. Emocijų kreivė. Žaisminga kreivė padedanti mokytis atpažinti emociją, jos stirpumą ir emocijos kitimą.
 2. Jausmai ir emocijos. Spalvingas jausmų ir emocijų žemėlapis, kuris padeda plėsti žodyną, įvardinant emocijas ir jausmus.
 3. Problemų sprendimo schema . Septynių žingsnių problemos sprendimo schema: 1. Problemos įvardijimas; 2. Problemos tikslų sukonkretinimas; 3. Smegenų šturmas; 4. Sugalvotų sprendimo būdų UŽ ir PRIEŠ įvertinimimas; 5. Geriausio sprendimo išrinkimas; 6. Įgyvenidinimas; 7. Refleksija.

〉 NERIMAS

 
Bendra psichoedukacija apie nerimą:

Schemiškai pavaizduotas „Kovok arba bėk“ kūno atsakas patiriant stresą.

 

Generalizuotas nerimo sutrikimas: 

 • Kognityvinis generalizuoto nerimo sutrikimo modelis pagal Dugas et al., 1998.
 • Kognityvinis generalizuoto nerimo sutrikimo modelis pagal Wells, 1995.
 •  

  Obsesinis kompulsinis sutrikimas: 

 • Kasdieninės ekspozicijos praktikos lapas. Kasdienės OKS ritualų išvengimo/atidėjimo ekspozicijos aprašymo lapas.
 • Kognityvinis obsesinio kompulsinio sutrikimo modelis pagal P. M. Salkovskį.
 • Normalių įkyrių minčių, pasitaikančių tarp moterų ir vyrų, kurie neturi diagnozuojamo psichikos sveikatos sutrikimo, sąrašas.
 • Obsesinių-kompulsinių ritualų dienoraštis . OKS ritualų aprašymo dienorašis, kuriame fiksuojamas ritualas, situacija, kurioje jis įvyko, ritualo tipas, trukmė, dažnumas, nemalonaus jausmo intensyvumas.
 • Vengimo hierarchija. . OKS vengiamų situacijų/daiktų/asmenų/vidinių stimulų hierarchijos sudarymo darbalapis pagal subjektyviai jaučiamą nemalonų pojūtį.
 •  

  Panikos sutrikimas: 

 • Kognityvinis panikos modelis, padedantis suprasti, kodėl įvyksta panikos reakcija.
 • Kognityvinis panikos atakos modelis pagal Clark, 1998.
 • Panikos atakos aprašas, padedantis geriau suprasti ir sekti įvykstančias panikos atakas, jų eigą. Lape užfiksuojamas laikas, situacija ir trigeriai, baimės/nerimo stiprumas, patiriami simpotomai, mintys, naudotos įveikos.
 •  

  Socialinis nerimas: 

  Kognityvinis socialinės fobijos modelis pagal Hofmann & Otto, 2007.


  〉 SANTYKIAI

  Pratimas „Svarbūs žmonės mano gyvenime“ . Pratimo metu atsakant į nurodytus klausimus peržvelgiami santykiai su asmeniui svarbiais žmonėmis. Centre žymimas asmuo „AŠ“, o aplink surašomi svarbūs žmonės: kuo arčiau „AŠ“ srities – tuo reikšmingesnis žmogus, kuo toliau – tuo ryšys silpnesnis.


  〉 SAVISTABA

  1. Savistabos dienoraštis. Padeda geriau pažinti save, savo reakcijas žmogui svarbiose situacijose bei padeda daryti įžvalgas siekiant norimo pokyčio.
  2. Kasdieninių veiklų stebėjimo dienoraštis, skirtas sekti, kaip dienos veiklos veikia nuotaiką.

  〉 VAIKAI

   
  Agresijos ciklas

  Grafinė schema, atspindinti agresijos ciklą ir jo vystymosi fazes. Schema padeda suprasti apie agresijos ciklo kitimo etapus. Schemos aprašas.

   

  Apdovanojimo kortelė: 

  Darbalapis, padedantis pastiprinti vaiko motyvaciją ir pageidaujamą elgesį.

   

  Emocijų burbulų metodika: 

  Darbalapis, skirtas nerimo ir depresijos prevencijai, padėti vaikams ir paaugliams atpažinti ir įvardinti emocijas. Instrukcija.

   

  Nutikimų kalendorius: 

  Darbalapis, skirtas padėti vaikams atpažinti mintis ir susieti jas su kilusiomis emocijomis. Instrukcija.

   

  Ryšio stiprininas su vaiku: 

  Informacinis leidinys apie sveiko ir stipraus ryšio su vaiku kūrimo svarbą ir būdus, padedančius jį plėtoti.

   

  STOP pykčiui: 

  Tai 5 žingsnių pykčio valdymo praktika, skirta vaikams ir paaugliams. Praktikos metu vaikas mokosi įsisąmoninti, atsitraukti ir valdyti savo pyktį.

   

  Vaiko atvejo konceptualizavimas: 

  Atvejo konceptualizavimo darbalapis padeda tiksliau suprasti, kokie yra vaiko sunkumai, atsižvelgiant į jo raidą, reikšmingus gyvenimo įvykius, traumuojančias patirtis, kultūrinius, socialinius veiksnius. Darbalapyje fiksuojamos situacijos, keliančios sunkumus, problemą palaikantys veiksniai bei vaiko resursai.

   

  Vaiko elgesio stebėjimo lentelė tėvams/globėjams/pedagogams:

  1. Elgesio stebėjimo lentelė padeda atpažinti pasikartojančius elgesio modelius ir jo tikslus.
  2. Tėvai/globėjai/pedagogai lentelėje žymi situacijas ar įvykius, vaiko elgesį ir reakcijas to įvykio metu, taip pat savo ir kitų suaugusiųjų reakcijas ir elgesį toje situacijoje bei gautus rezultatus (pasekmes), pvz.: Įvykis (neatlikti namų darbai), vaiko elgesys ir reakcija (nenueina į pamoką, meluoja tėvams), tėvų reakcijos į įvykį (sako, kad vaikas nieko gyvenime nepasieks, kad vaikas labai juos nuvylė),  elgesio pasekmė (vaikas ir toliau neina į pamokas, pradeda žalotis).

   

  Vaikų nerimas:

  Informacinis leidinys apie vaiko baimes, natūralias baimes pagal raidos etapus ir pagalbos galimybes.


  〉 VERTYBĖS

  Gyvenimo kompasas – pratimas, skirtas sudėlioti vertybių/vertingų gyvenimiškų sričių svarbą, bei įsivertinti, kiek realiai gyvenama pagal vertingas gyvenimo sritis. Pratimo metu aprašomi ketinimai, tikslai kiekvienoje srityje ir galimos kliūtys, siekianti šių tikslų.