Specialistams

KAIP TAPTI KOGNITYVINĖS IR ELGESIO TERAPIJOS TERAPEUTAIS LIETUVOJE?

 Lietuvos sveikatos mokslų universitete vyksta podiplominiai mokymai  „ĮVADINIS PSICHOTERAPIJOS KURSAS (kognityvinė elgesio terapija)“. Baigusieji šiuos mokymus tampa kognityvinės ir elgesio terapijos specialistais, galinčiai savo darbe taikyti kognityvinės ir elgesio terapijos metodus bei technikas. Mokymai yra pripažįstami Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūrai tarnyboje, tiek siekiantiems psichoterapeuto statuso, tiek norintiems dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

Kas gali mokytis?

Mokymai skirti visiems gydytojams (taip pat ir rezidentams) bei psichologams, turintiems magistro laipsnį (psichologijos nuosekliųjų studijų baigimo diplomas, magistro laipsnis arba vientisosios studijos, prilyginamos magistro laipsniui).

Dėstymo trukmė ir forma

Kurso trukmė – 4 metai, 180 ECTS kreditų – iš viso 4800 val.

Pagrindinė mokymų dalis vyksta savaitgaliniais blokais 1-2 kartus per mėn. Iki 50 proc. auditorinių užsiėmimų veda lektoriai iš užsienio. Yra vertimas į lietuvių kalbą. Kita dalis užsiėmimų vykdoma prižiūrimos profesinės priežiūros ir asmeninės psichoterapinės patirties grupėse.

Kurso vadovas ir lektoriai

Kurso vadovas – dr. Julius Neverauskas, LSMU Neuromokslų institutas, Lietuvos kognityvinės ir elgesio terapijos asociacijos prezidentas.

Mokymų metu kursantai mokomi ne tik klasikinių kognityvinės ir elgesio terapijos technikų siaurąja prasme, bet ir šiuolaikinės bei įrodymais grįstos psichoterapijos metodų plačiausia prasme, tarp jų ir darbo su asmenybės sutrikimais ir ypatumais, naujųjų psichoterapijos metodologijų (pavyzdžiui, įsisąmoninimu grįstos psichologijos) ir kt. Kursantai teoriškai ir praktiškai supažindinami su įvairiomis naujausiomis šiuolaikinės, įrodymais grįstos psichoterapijos metodologijomis (schemų terapija, motyvuojančio pokalbio metodologija, dialektinė elgesio terapija, priėmimo ir įsipareigojimo terapija, darbo su kūnu metodikomis), kurios leidžia dirbti su emocijomis ir elgesiu, įvairiais asmenybės ypatumais, taikyti vaizduotės ir kt. technikas, ir todėl efektyviai padėti žmonėms, ir palyginti sveikiems, ir turintiems itin rimtų psichikos sutrikimų.

Kurse dėsto, seminarus, praktikos darbus bei supervizijas veda ir žymūs suaugusiųjų bei vaikų ir paauglių psichoterapijos specialistai iš Europos ir JAV. Mokymus vedantys užsienio lektoriai yra savo srities ekspertai, didelė dalis jų – klasika tapusių KET vadovėlių autoriai, turintys didelę mokymų patirtį, dirbantys tiek praktinį darbą, tiek skaitantys paskaitas pripažintuose universitetuose visame pasaulyje.

Išsamesnė informacija apie mokymus yra teikiama el.paštu info@psichoterapija.info,  tel. +370 616 53444, +370 610 31301, www.psichoterapija.info

Playing during psychotherapy