startup-594090_1920

Asociacijos tikslai

1. Suburti specialistus, vykdančius sveikatos priežiūros, stiprinimo ir žmonių ugdymo veiklą, tikslu padėti jų profesiniam augimui kognityvinės ir elgesio terapijos bei su ja susijusiose srityje;

2. Visokeriopai populiarinti kognityvinės ir elgesio terapijos metodus, tiek specialistų, dirbančių sveikatos priežiūros ir žmonių ugdymo srityse, tiek visuomenėje;

3. Vykdyti specialistų, taikančių kognityvinės ir elgesio terapijos metodus savo darbe, mokymą, profesinės kvalifikacijos kėlimą ir pripažinimą, žinių bei įgūdžių vertinimą;

4. Atstovauti Asociacijos narių interesams Lietuvos Respublikos valstybinėse įstaigose, o taip pat ir užsienio organizacijose, aktyviai dalyvauti priimant Asociacijos nariams aktualius įstatymus ir teikiant pasiūlymus dėl jų korekcijų. 

Valdymo organai

Asociacijos valdymo organai:

Valdyba – kolegialus valdymo organas;
Prezidentas – vienasmenis valdymo organas, kartu yra ir valdybos pirmininkas.

LKETA valdyba: 
Julius Neverauskas – prezidentas, Profesinio tobulinimo komiteto pirmininkas
Asta Keruckė – vice-prezidentė, Vaikų ir paauglių komiteto pirmininkė
Ramūnas Raugalas – vice-prezidentas, iždininkas
Alicja Juškienė – Teisės reikalų komiteto pirmininkas
Julija Gečaitė-Stončienė – Mokslo ir tyrimų komiteto pirmininkė
Dainius Jakučionis – Komunikacijos komiteto pirmininkas
Lina Bagdonavičienė – Etikos komiteto pirmininkė
Giedrė Žalytė
Gintautas Narmontas – sekretorius

writing-1149962_1920

Asociacijos įstatai ir Etikos kodeksas

Su asociacijos įstatais galite susipažinti šiame dokumente, o su Etikos kodeksu šiame

Komitetai

Komiteto vadovė Lina Bagdonavičienė (bagdonaviciene@psichologas.lt)

Nariai

Ramūnas Raugalas
Dovilė Bubnienė
Darius Dicevicius
Julius Neverauskas
Dainius Jakučionis
Rasa Dirsė
Irena Danielienė

Komiteto vadovas Dainius Jakučionis (dainiusjakucionis@gmail.com)

Nariai

Rūta Diržienė
Rūta Kažimėkienė
Juras Grincevičius
Julius Neverauskas
Asta Keruckė
Lina Noreikienė

Komiteto vadovė Julija Gečaitė-Stončienė (gecaite.julija@gmail.com)

Nariai

Rūta Kažimėkienė
Lina Noreikienė
Gintautas Narmontas
Alicja Juškienė
Julius Burkauskas

Komiteto vadovas Julius Neverauskas (julius.neverauskas@psichoterapija.info)

Nariai

Elena Mickevičienė
Dovilė Bubnienė
Juras Grincevičius
Lina Noreikienė
Rosita Kanapeckaite
Gintautas Narmontas
Darius Dicevicius
Alicja Juškienė
Natalja Čeikuvienė
Asta Keruckė
Lina Noreikienė
Irena Danielienė

Komiteto vadovė Asta Keruckė (astakeru@gmail.com)

Nariai

Irina Mikėnienė
Elena Mickevičienė
Lina Noreikienė
Gintautas Narmontas
Irena Danielienė

Komiteto vadovė Alicja Juškienė (alicja.juskiene@gmail.com)

Nariai

Ramūnas Raugalas
Dovilė Bubnienė
Lina Noreikienė
Darius Dicevicius
Julius Neverauskas