startup-594090_1920

Asociacijos tikslai

1. Suburti specialistus, vykdančius sveikatos priežiūros, stiprinimo ir žmonių ugdymo veiklą, tikslu padėti jų profesiniam augimui kognityvinės ir elgesio terapijos bei su ja susijusiose srityje;

2. Visokeriopai populiarinti kognityvinės ir elgesio terapijos metodus, tiek specialistų, dirbančių sveikatos priežiūros ir žmonių ugdymo srityse, tiek visuomenėje;

3. Vykdyti specialistų, taikančių kognityvinės ir elgesio terapijos metodus savo darbe, mokymą, profesinės kvalifikacijos kėlimą ir pripažinimą, žinių bei įgūdžių vertinimą;

4. Atstovauti Asociacijos narių interesams Lietuvos Respublikos valstybinėse įstaigose, o taip pat ir užsienio organizacijose, aktyviai dalyvauti priimant Asociacijos nariams aktualius įstatymus ir teikiant pasiūlymus dėl jų korekcijų. 

Valdymo organai

Asociacijos valdymo organai: 
Valdyba – kolegialus valdymo organas;
Prezidentas – vienasmenis valdymo organas, kartu yra ir valdybos pirmininkas. 

LKETA valdyba: 
Julius Neverauskas – prezidentas
Alicja Juškienė – vice-prezidentė
Giedrė Žalytė – vice-prezidentė
Asta Keruckė – sekretorė
Lina Bagdonavičienė – Etikos komiteto pirmininkė
Darius Dicevičius – Bendrieji reikalai
Rosita Kanapeckaitė – iždininkė
Andrius Kaluginas – Viešieji ryšiai
Kristina Paradnikė – Vaikų ir paauglių komiteto pirmininkė
writing-1149962_1920

Asociacijos įstatai

Su asociacijos įstatais galite susipažinti šiame dokumente.