Kviečiame jus tapti LKETA (Lietuvos kognityvinės ir elgesio terapijos asociacijos) nariais ir aktyviai prisidėti prie kognityvinės ir elgesio terapijos (KET) plačiąja prasme vystymosi ir įsitvirtinimo Lietuvoje.

Tam, kad taptumėte LKETA nariais, reikia:

 1. Parašyti prašymą įstoti (jį galite atsisiųsti čia).
 2. Sumokėti stojamąjį mokestį – 40 eurų.
 3. Sumokėti metinį mokestį – 30 eurų (už metus mokestis mokamas iki einamųjų metų birželio 30 d.).
 4. Adresu sekretorius.lketa@gmail.com viename laiške atsiųsti:
  • Užpildytą prašymą (skenuotą/foto variantą su parašu)
  • Mokėjimų pavedimo kopiją
  • Kognityvinės elgesio terapijos mokslų baigimo kopiją
 5. Naujų narių priėmimas tvirtinamas LKETA valdybos posėdžių metu. Apie narystę būsite informuojami po Valdybos posėdžio.