You are currently viewing LKETA 2020-2021 metų veiklos ataskaita

LKETA 2020-2021 metų veiklos ataskaita

Kviečiame susipažinti su 2020-2021 metų LKETA veiklos ataskaita.

Pagrindinės LKETA vykdytos veiklos:

  • 2020 m. rugsėjo 12-13 d. suorganizuota Lietuvos kognityvinės ir elgesio terapijos asociacijos (LKETA) metinė konferencija, kuri vyko online ZOOM platformoje Tema: Kognityvinė ir elgesio terapija Lietuvoje: pasiekimai ir perspektyvos Konferencijoje pranešimus skaitė LKETA nariai: Lina Bagdonavičienė, Darius Dicevičius, Dainius Jakučionis, Alicja Juškienė, Rosita Kanapeckaitė, Asta Keruckė, Julius Neverauskas, Kristina Paradnikė, Giedrė Žalytė. Kviestinis svečias – Janina Sabaitė-Melnikovienė.
  • Įvyko 3 posėdžiai, kurių metu aptarta asociacijos veikla ir komitetų darbai, patvirtinti nauji nariai.
  • Parengti ir išversti KET instrumentai ir protokolai.
  • Parengtas Etikos kodekso projektas.

Kviečiame susipažinti su ataskaita, kurioje plačiau aprašomos ir komitetų veiklos. LKETA veiklos ataskaita.

 

Parašykite komentarą